• The Tunnel, Balad 1/ Charleroi
  • Two-Tops, Balad 1/ Charleroi
  • The Tower, Balad 1/ Charleroi
  • There is a house, Balad 1/ Charleroi
  • The cemetery, Balad 1/ Charleroi
  • Tania, Balad 1/ Charleroi
  • Siamese Tree, Balad 1/ Charleroi
  • Parking Lot, Balad /1 Charleroi
  • Hidden House, Balad /1 Charleroi
  • A Path, Balad 1/ Charleroi